İÇ PAYDAŞLAR

 
  • Rektör
  • Araştırma Merkezlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı
  • Göç Araştırmaları Merkezi
  • Öğrenciler
  • Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu
  • Öğretim Elemanları
 

DIŞ PAYDAŞLAR

 
  • T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı
  • Ortadoğu Araştırma Merkezleri
  • TİKA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
  • UNDP - Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü


 

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF. Binası (-1) Zemin Kat 

e-mail: 183171@gmail.com 
Tel: +90 414 318 35 44