"Ortadoğu Araştırmaları ve Uygulama Merkezi" Harran Üniversitesi bünyesinde Ortadoğu alanında gerçekleştirilen çalışmaları koordine etmek, sahanın bilgisini üretmek ve gerçekleştirilen çalışmaların literatüre katkısını arttırmak amacıyla kurulmuştur. Bu oluşumla Ortadoğu'ya yönelik çalışmalar kurumsal bir yapı altında toplanmaktadır. Merkezin temel amaçlarından biri disiplinler arası bir yaklaşım ile Ekonomi, Siyaset, Din Bilimleri, Sosyoloji, Tarih, Edebiyat, Kamu Yönetimi gibi çalışma alanlarının birbiriyle etkileşimini arttırmak ve ortak çalışma üretme kapasitesini geliştirmektedir. Disiplinler arası yaklaşım ve ortak geliştirilen çalışmalar ile Ortadoğu'ya yönelik analizlerin açıklayıcılığının arttıracağı beklenmektedir. Bu amaçlarla, kendisi de bir Ortadoğu ülkesi olarak tanımlanan Türkiye'nin ve bölgede bulunan bir üniversite olarak Harran Üniversitesi'nin Ortadoğu çalışmalarında gerek bölgesel gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde işbirlikleri ile literatüre önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir.   

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF. Binası (-1) Zemin Kat 

e-mail: 183171@gmail.com 
Tel: +90 414 318 35 44