BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ SOSYAL İSTİKRARIN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MESLEKİ EĞİTİMLERİN ETKİ ANALİZİ 
 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiği mesleki eğitimlerin sonuçlarının  değerlendirilmesi Harran Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma, bölgede gerçekleştirilen birçok mesleki eğitimin sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmadığı için bir ilk olarak değerlendirilebilir.  Bu nedenle gerçekleştirilen etki analizi ileride bölgede geliştirilecek yeni mesleki eğitim projelerine önemli girdiler sağlayacaktır. Saha çalışması ve sonuç raporu merkezimizce hazırlanan çalışmaya yakın zamanda web sitemizden ulaşabilirsiniz.

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF. Binası (-1) Zemin Kat 

e-mail: 183171@gmail.com 
Tel: +90 414 318 35 44