Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak her Çarşamba saat 15:00'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kattaki merkez oramızda iki hafta öncesinden belirlenen konular ve kaynaklar kapsamında yürüttüğümüz toplantılarımız başlamıştır. İlk tartışmamızı 24.10.2017 tarihinde Adam Przeworski'nin "Kapitalizm'de Devlet ve Ekonomi" isimli eserini ana kaynak olarak belirleyip, bu çalışma üzerinden kapitalizmde devletin rolü tartışılmıştır. Toplantılarımız her bölümden lisans, yüksek lisans öğrencilerinin ve ilgililerin katılımına açıktır.    

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF. Binası (-1) Zemin Kat 

e-mail: 183171@gmail.com 
Tel: +90 414 318 35 44